Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Uradná Tabuľa Mesta Banská Bystrica

Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta

Návrhy VZN

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica

 

 


 

NÁVRHY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA (VZN)
- pripomienkovanie

 

 

1. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len VZN) a to:

 

a) v písomnej forme na adresu uvedenú v návrhu VZN (prípadne na: Mestský úrad Banská Bystrica, Oddelenie organizačné, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica),

 

b) ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Banskej Bystrici ako je uvedené v návrhu VZN (prípadne na: Oddelenie organizačné, Československej armády 26, II. poschodie, kancelária č. 247),

 

c) elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v návrhu VZN na úradnej tabuli alebo na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke mesta.

 


2. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

 

3. Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k VZN. V každom návrhu VZN bude na úradnej tabuli a elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke mesta určený dátum, dokedy možno uplatniť pripomienku.

 


 

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár


447360

Úvodná stránka